Start » Serviceavtale

Serviceavtale

DET ØKONOMISKE MASKINHOLDET

Som kunde av H&H Maskin AS har du investert i ett topp kvalitetsprodukt. Det er da viktig at dine produkter blir vedlikeholdt på en ordentlig måte slik at verdien opprettholdes.

I tillegg er det viktig at du til en hver tid vet hvilke driftutgifter du vil få. Dette er viktig når en skal beregne nye prosjekter eller gi priser til kunder.

Serviceavtale inneholder:

  • Filter som skal skiftes i henhold til serviceintervall
  • Oljer
  • Oljeanalyser
  • Arbeidstimer
  • Dietter
  • Nødvendig fett og andre smøremidler
  • Dokumentasjon på utførte servicer
  • ÅRSKONTROLL

Serviceavdelingen har godt kvalifiserte servicemekanikere til utføring av service og reparasjoner på våre egne produkter og på andre merker. Dette gjør at feil eller mangler kan oppdages før ett havari. Risiko for driftstanser minsker og eventuell nedetid elimineres.

Serviceavtaler faktureres etter hver service i henhold til kjørte maskintimer. Dette gir en god oversikt over driftsutgiftene.

Hver utført service føres i serviceboken. Dette gir en god dokumentasjon ved en eventuell garanti og øker verdien på maskinen ved ett salg.

Med en serviceavtale ivaretas også miljøet. En godt vedlikeholdt maskin yter mer og forurenser mindre. I tillegg behandles filter og olje i henhold til gjeldende HMS krav.

Ta kontakt med vår serviceavdeling, en av våre servicepartnere eller salgsrepresentant for ett tilbud eller for en uforpliktende samtale.